Filip Juhl

Filip Andreas Juhl, født 1978. Afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole 2008.
Tegneren Filip Andreas Juhl arbejder i et kompromisløst og ubrydeligt forhold til sit medie og sin motivverden. Hans tegninger giver ved første øjekast indtryk af uhyre tålmodighed og grundighed. I det næste øjeblik træder et lag af digt, drøm og drama frem i det ellers så erstadigt skraverede sceneri. At byen København, som inspiration, og tegningen, som medie, er de egentlige hovedpersoner er der ingen tvivl om. Forholdet mellem kunstneren, papiret og pennen synes at være et menage á trois, drævet af et nærmest libidinøst begær efter at tegne, hvor der er noget latent der MÅ ud før det subjektive og poetiske får lov at træde ind på scenen. -Og det gør det så; nærmest umærkeligt, men med et afgørende slag der nagler motivet til tiden, men med et hundredårigt perspektiv.